Bảng Tần Số các nốt nhạc trên piano.

Đăng ngày 21/09/2023 lúc: 20:59

Bảng Tần Số các nốt nhạc trên piano.

 

 

      MIDI là viết tắt của M usical tôi nstrument D igital tôi nterface. Nó là một giao thức để truyền dữ liệu điều khiển trong một bối cảnh âm nhạc. Bộ điều khiển MIDI xuất hiện dưới dạng phím, bánh xe, cần gạt, miếng đệm và cảm biến. Giao thức chứa thông tin về cao độ hoặc vận tốc, được lưu trữ trong hệ thống 7 bit. Do đó, có 128 (0 – 127) giá trị khác nhau cho các tham số này. Nếu bạn muốn biết MIDI có thể hữu ích gì hãy đọc bài viết của tôi Jazz-Blues-Generator . Tôi đã sử dụng MIDI và Max / MSP để xây dựng một công cụ tự động chơi các tiêu chuẩn nhạc jazz blues với độc tấu trong thang âm phù hợp.

  Dưới đây, bạn sẽ thấy một bảng hiển thị nốt MIDI số 21 đến 108 với tên nốt tương ứng bằng ký hiệu tiếng Anh và tiếng Đức. Tôi cũng đã thêm tần số, bước sóng và một số tính năng bổ sung vào nó. Sử dụng nó như một tài liệu tham khảo bất cứ khi nào bạn thích.

 
 
 
 
Lưu ý MIDI Ký hiệu tiếng Anh Ký hiệu tiếng Đức Tần số (Hz) Bước sóng (m) Đặc trưng
21 A0 ,, A 27,5 12,47 nốt thấp nhất
của đàn piano
22 A # 0 / Bb0 ,, A # / ,, Bb 29.135 11,77  
23 B0 ,, B 30.868 11,12  
24 C1 , C 32,703 10,49  
25 C # 1 / Db1 , C # /, Db 34.648 9,9  
26 D1 , D 36,708 9.34  
27 D # 1 / Eb1 , D # /, Eb 38.890 8,82  
28 E1 , E 41,203 8,32 Chuỗi điện tử của
một bass đôi
29 F1 , F 43.653 7.857  
30 F # 1 / Gb1 , F # /, Gb 46.249 7.416  
31 G1 , G 49 7  
32 G # 1 / Ab1 , G # /, Ab 51,913 6,61  
33 A1 , A 55 6.24  
34 A # 1 / Bb1 , A # /, Bb 58.271 5,89  
35 B1 , B 61,735 5,56  
36 C2 C 65.406 5,24  
37 C # 2 / Db2 C # / Db 69.296 4,95  
38 D2 D 73.416 4,67  
39 D # 2 / Eb2 D # / Eb 77.781 4,41  
40 E2 E 82.407 4,16 E-string
của một cây đàn guitar
41 F2 F 87.307 3,92  
42 F # 2 / Gb2 F # / Gb 92.499 3,71  
43 G2 G 98 3.5  
44 G # 2 / Ab2 G # / Ab 103,83 3,3  
45 A2 A 110 3,12 Một dây
đàn guitar
46 A # 2 / Bb2 A # / Bb 116,54 2,94  
47 B2 B 123.47 2,78  
48 C3 c 130,81 2,62  
49 C # 3 / Db3 c # / db 138,59 2,47  
50 D3 d 146,83 2,34 D-string
của guitar
51 D # 3 / Eb3 d # / eb 155,56 2,21  
52 E3 e 164,81 2,08  
53 F3 f 174,61 1,96  
54 F # 3 / Gb3 f # / gb 184.99 1,85  
55 G3 g 195,99 1,75 G-string
của một cây đàn guitar
56 G # 3 / Ab3 g # / ab 207,65 1,65  
57 A3 a 220 1.56  
58 A # 3 / Bb3 một # / bb 233.08 1,47  
59 B3 b 246,94 1,39 Dây B
của một cây đàn guitar
60 C4 c ‘ 261,62 1,31 giữa C
61 C # 4 / Db4 c # ‘/ db’ 277,18 1,24  
62 D4 d ‘ 293,66 1.17  
63 D # 4 / Eb4 d # ‘/ eb’ 311,12 1.1  
64 E 4 e ‘ 329,62 1,04 dây E cao
của một cây đàn guitar
65 F4 f ‘ 349,22 0,98  
66 F # 4 / Gb4 f # ‘/ gb’ 369,99 0,93  
67 G4 g ‘ 392,00 0,88  
68 G # 4 / Ab4 g # ‘/ ab’ 415,3 0,82  
69 A4 a ‘ 440 0,78 cao độ buổi hòa nhạc,
cao độ của một
âm thoa
70 A # 4 / Bb4 a # ‘/ bb’ 466,16 0,73  
71 B 4 b ‘ 493,88 0,69  
72 C5 c ” 523,25 0,66  
73 C # 5 / Db5 c # ”/ db” 554,37 0,62  
74 D5 d ” 587,32 0,58  
75 D # 5 / Eb5 d # ”/ eb” 622,25 0,55  
76 E5 e ” 659,26 0,52  
77 F5 f ” 698.45 0,49  
78 F # 5 / Gb5 f # ”/ gb” 739,99 0,46  
79 G5 g ” 783,99 0,43  
80 G # 5 / Ab5 g # ”/ ab” 830,61 0,41  
81 A5 a ” 880 0,39  
82 A # 5 / Bb5 một # ”/ bb” 932,32 0,37  
83 B5 b ” 987,77 0,347  
84 C 6 c ” 1046,5 0,328  
85 C # 6 / Db6 c # ”’/ db”’ 1108,7 0,309  
86 D6 d ” 1174,7 0,292  
87 D # 6 / Eb6 d # ”’/ eb”’ 1244,5 0,276  
88 E6 e ” 1318,5 0,260  
89 F6 f ” 1396,9 0,246  
90 F # 6 / Gb6 f # ”’/ gb”’ 1480 0,232  
91 G6 g ” 1568 0,219  
92 G # 6 / Ab6 g # ”’/ ab”’ 1661,2 0,206  
93 A6 a ” 1760 0,195  
94 A # 6 / Bb6 a # ”’/ bb”’ 1864,7 0,184  
95 B6 b ” 1975,5 0,174  
96 C7 c ” 2093 0,164  
97 C # 7 / Db7 c # / db 2217,5 0,155  
98 D7 d 2349,3 0,146  
99 D # 7 / Eb7 d # / eb 2489 0,138  
100 E7 e 2637 0,130  
101 F7 f 2793,8 0,123  
102 F # 7 / Gb7 f # / gb 2960 0,116  
103 G7 g 3136 0,110  
104 G # 7 / Ab7 g # / ab 3322.4 0,103  
105 A7 a 3520 0,097  
106 A # 7 / Bb7 một # / bb 3729,3 0,092  
107 B7 b 3951,1 0,087  
108 C8 c 4186 0,082 nốt cao nhất
của piano
Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0903.416.000