Chuyên mục: điệu cha cha cha, bosanova

TIẾT TẤU POLKA, HÀNH KHÚC TANGO, CHACHACHA
TIẾT TẤU POLKA, HÀNH KHÚC TANGO, CHACHACHA

Sau đây tôi xin hướng dẫn một số tiết tấu nâng cao để phục vụ cho những bài hát phức tạp hơn.  1. Tiết tấu ponka hay disco dùng cho những bài nhanh, vui tươi như ông bà anh, mộtTất cả có 2 kết quả.

Chức năng này không phù hợp với vị trí Banner trượt 2 bên, sẽ gây ra vỡ giao diện
zalo
0903416000