SCALE AEILIAN - MỘT SCALE QUAN TRỌNG TRONG NHẠC JAZZ

Ngày đăng: 02-03-2020 21:46:23

Scale Aeilian gồm các nốt giống với thang âm thứ tự nhiên. Các bài hát trong scale Aeilian có xu hướng buồn và rất phổ biến trong các tác phẩm blues và jazz hiện đại.

Ngay cả khi có các nốt giống nhau nhưng có thể dễ dàng phân biệt thang âm Aeilian với thang âm thứ. Trong các bài hát dựa trên Minor tự nhiên, hợp âm V là hợp âm chính (ví dụ trong scale Am, hợp âm V là E thay vì Em), còn trong scale Aeilian hợp âm IV thường là hợp âm chính (ví dụ D thay vì Dm trong A Aeilian).

C

C Sơ đồ tỷ lệ Aeilian
Ghi chú: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C

C # / Db

Sơ đồ tỷ lệ C # Aeilian
Ghi chú: C #, D #, E, F #, G #, A, B, C #

D

D Sơ đồ tỷ lệ Aeilian
Ghi chú: D, E, F, G, A, Bb, C, D

D # / Eb

Sơ đồ tỷ lệ D # Aeilian
Ghi chú: Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb

E

Sơ đồ tỷ lệ E Aeilian
Ghi chú: E, F #, G, A, B, C, D, E

F

Sơ đồ tỷ lệ F Aeilian
Ghi chú: F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F

F # / Gb

Sơ đồ tỷ lệ F # Aeilian
Ghi chú: F #, G #, A, B, C #, D, E, F #

G

Biểu đồ tỷ lệ G Aeilian
Ghi chú: G, A, Bb, C, D, Eb, F, G

G # / Ab

Biểu đồ tỷ lệ G # Aeilian
Ghi chú: G #, A #, B, C #, D #, E, F #, G #

Một

Một sơ đồ tỷ lệ Aeilian
Ghi chú: A, B, C, D, E, F, G, A

Một # / Bb

Biểu đồ tỷ lệ # Aeilian
Ghi chú: Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb

B

B sơ đồ tỷ lệ Aeilian
Ghi chú: B, C #, D, E, F #, G, A, B

Tổng quan về Aeilian Scales
C: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C
C # / Db: C #, D #, E, F #, G #, A, B, C # / Db, Eb, E, Gb, Ab, A, B, Db
D: D, E, F, G, A, Bb, C, D
D # / Eb: D #, F, F #, G #, A #, B, C #, D # / Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb
E: E, F #, G, A, B, C, D, E
F: F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F
F # / Gb: F #, G #, A, B, C #, D, E, F # / Gb, Ab, A, B, Db, D, E, Gb
G: G, A, Bb, C, D, Eb, F, G
G # / Ab: G #, A #, B, C #, D #, E, F #, G # / Ab, Bb, B, Db, Eb, E, Gb, Ab
A: A, B, C, D, E, F, G, A
A # / Bb: A #, C, C #, D #, F, F #, G #, A # / Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb
B: B, C #, D, E, F #, G, A, B

Các khoảng: 1, 2, b3, 4, 5, b6, b7
Bán ghi chú: 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2
Công thức: Toàn bộ, một nửa, toàn bộ, toàn bộ, một nửa, toàn bộ, toàn bộ

Khóa tương đối - Aeilian và Major

Các ghi chú tương tự có thể được tìm thấy trong các thang điểm Major và Aeilian khác nhau:

 • C Aeilian - Eb Major
 • C # Aeilian - E Major
 • D Aeilian - F Major
 • D # Aeilian - F # Major
 • E Aeilian - G Major
 • F Aeilian - G # Major
 • F # Aeilian - Một thiếu tá
 • G Aeilian - A # Major
 • G # Aeilian - B Major
 • Aeilian - C Major
 • A # Aeilian - C # Major
 • B Aeilian - D # Major

Nếu bạn đã biết các tỷ lệ chính, bạn có thể chơi Aeilian tương đối bằng cách đi bộ ba bước xuống bàn phím.

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano , organ, gutar

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

Chức năng này không phù hợp với vị trí Banner trượt 2 bên, sẽ gây ra vỡ giao diện
zalo
0903416000