THANG ÂM BLUE TRÊN PIANO

Đăng ngày 26/09/2023 lúc: 09:04

THANG ÂM BLUE TRÊN PIANO

Nhạc blues bắt nguồn từ sự pha trộn của nhiều nguồn khác nhau trong âm nhạc, vì vậy không có lời giải thích tuyệt đối nào về mặt lý thuyết về thang âm nhạc Blue. Bạn chỉ cần quan tâm là nó phát ra âm thanh như thế nào khi sử dụng là được. Hãy thử những thang âm dưới đây và bạn sẽ nghe được nhạc Blue!

C: C, Eb, F, F #, G, Bb, C

C # / Db: C #, E, F #, G, G #, B, C #

D: D, F, G, G #, A, C, D

D # / Eb: D #, F #, G #, A, A #, C #, D #

E : E, G, A, A #, B, D, E

F: F, Ab, Bb, B, C, Eb, F

F # / Gb: F #, A, B, C, C #, E, F #

G: G, Bb, C, C #, D, F, G

G # / Ab: G #, B, C #, D, D #, F #, G #

A: A, C, D, D #, E, G, A

A # / Bb: A #, C #, D #, E, E #, G #, A #

B: B, D, E, F, F #, A, B

Các khoảng: 1, b3, 4, b5, 5, b7

Bán ghi chú: 3 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2

Công thức: Toàn bộ và một nửa, Toàn bộ, Một nửa, Một nửa, Toàn bộ và một nửa, Toàn bộ

Thang âm Pentatonic được xây dựng dựa trên ba hợp âm trội. Trong trường hợp của C Pentatonic, ba hợp âm là C7 – F7 – G7. Chúng ta có thể thấy mối quan hệ khi so sánh các ghi chú trong thang đo:

C, Eb, F, F #, G, Bb, C

với các nốt trong ba hợp âm:

(C7) C, E, G, Bb – (F7) FAC Eb – (G7) GBDF

Có một mối tương quan chặt chẽ như bạn có thể thấy.

Vậy làm thế nào bạn có thể ứng biến trên đàn piano với thang âm blues? Bằng cách học các thang âm này, bạn sẽ học được các công cụ tuyệt vời để ứng biến theo phong cách nhạc blues (các thang âm này cũng có thể được sử dụng trong nhạc jazz ngẫu hứng). Một mẹo là sử dụng tay trái chơi hợp âm và chơi các nốt trong thang âm bằng tay phảiVí dụ, bạn có thể kết hợp C Blues Scale với hợp âm C7, F7 và G7. Hoặc, theo cách tương tự, G Blues Scale với các hợp âm G7, C7 và D7.

C: C, D, Eb, E, G, A, C

C # / Db: C #, D #, E, F, G #, A #, C #

D: D, E, F, F #, A, B, D

D # / Eb: D #, F, F #, G, A #, C, D #

E: E, F #, G, G #, B, C #, E

F: F, G, Ab, A, C, D, F

F # / Gb: F #, G #, A, A #, C #, D #, F #

G: G, A, Bb, B, D, E, G

G # / Ab: G #, A #, B, C, D #, F, G #

A: A, B, C, C #, E, F #, A

A # / Bb: A #, C, C #, D, F, G, A #

B: B, C #, D, D #, F #, G #, B

Các khoảng: 1, 2, b3, 3, 5, 6

Bán ghi chú: 2 – 1 – 1 – 3 – 2 – 3

Công thức: Toàn bộ, một nửa, một nửa, toàn bộ và một nửa, toàn bộ, toàn bộ và một nửa

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0903.416.000