TÌM HIỂU VỀ THANG ÂM MIXOLYDIAN TRONG NHẠC JAZZ

Đăng ngày 26/09/2023 lúc: 08:50

TÌM HIỂU VỀ THANG ÂM MIXOLYDIAN TRONG NHẠC JAZZ

Thang âm Mixolydian là một trong 7 thang âm để chơi nhạc Jazz. Nó có nguồn gốc âm nhạc Hy Lạp cổ đại và được sử dụng trong nhạc jazz, blues và funk hiện đại. Bạn có thể nhận ra mô hình chiếm ưu thế trong các khoảng: 1 2 3 4 5 6 b7. So sánh điều này với hợp âm thứ 7 chiếm ưu thế với các bước tỷ lệ 1 3 5 b7.

Thang đo Mixolydian rất dễ hiểu khi bạn so sánh chúng với các thang âm trưởng. Sự khác biệt giữa C Major và C Mixolydian chỉ là ở nốt nhạc thứ bảy. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng G Mixolydian liên quan đến thang đo C Major Scale; chúng có các nốt giông nhau chỉ có gốc đã thay đổi vị trí. Theo cách tương tự, C Mixolydian liên quan đến F Major.

C

Sơ đồ tỷ lệ C Mixolydian
Ghi chú: C, D, E, F, G, A, Bb, C

C # / Db

Sơ đồ tỷ lệ C # Mixolydian
Ghi chú: C #, D #, E #, F #, G #, A #, B, C #

D

Sơ đồ tỷ lệ Mixolydian
Ghi chú: D, E, F #, G, A, B, C, D

D # / Eb

Sơ đồ tỷ lệ D # Mixolydian
Ghi chú: Eb, F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb

E

Sơ đồ tỷ lệ E Mixolydian
Ghi chú: E, F #, G #, A, B, C #, D, E

F

Sơ đồ tỷ lệ F Mixolydian
Ghi chú: F, G, A, Bb, C, D, Eb, F

F # / Gb

Sơ đồ tỷ lệ F # Mixolydian
Ghi chú: F #, G #, A #, B, C #, D #, E, F #

G

Sơ đồ tỷ lệ G Mixolydian
Ghi chú: G, A, B, C, D, E, F, G

G # / Ab

Sơ đồ tỷ lệ G # Mixolydian
Ghi chú: Ab, Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab

A

Một sơ đồ tỷ lệ Mixolydian
Ghi chú: A, B, C #, D, E, F #, G, A

A # / Bb

Sơ đồ tỷ lệ # Mixolydian
Ghi chú: Bb, C, D, Eb, F, G, Ab, Bb

B

B Sơ đồ tỷ lệ Mixolydian
Ghi chú: B, C #, D #, E, F #, G #, A, B

Tổng quan về Mixolydian
C: C, D, E, F, G, A, Bb, C
C # / Db: C #, D #, E #, F #, G #, A #, B, C # / Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db
D: D, E, F #, G, A, B, C, D
D # / Eb: D #, E #, F ##, G #, A #, B #, C #, D # / Eb, F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb
E: E, F #, G #, A, B, C #, D, E
F: F, G, A, Bb, C, D, Eb, F
F # / Gb: F #, G #, A #, B, C #, D #, E, F # / Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, Fb, Gb
G: G, A, B, C, D, E, F, G
G # / Ab: G #, A #, B #, C #, D #, E #, F #, G # / Ab, Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab
A: A, B, C #, D, E, F #, G, A
A # / Bb: A #, B #, C ##, D #, E #, F ##, G #, A # / Bb, C, D, Eb, F, G, Ab, Bb
B: B, C #, D #, E, F #, G #, A, B

Các khoảng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7
Bán ghi chú: 2 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2
Công thức: Toàn bộ, Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ, Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ

Khóa tương đối – Mixolydian và Major

Các ghi chú tương tự có thể được tìm thấy trong các thang điểm Major và Mixolydian khác nhau:

 • C Mixolydian – F chính

 • C # Mixolydian – F # Chính

 • D Mixolydian – G chính

 • D # Mixolydian – G # Chính

 • E Mixolydian – Một thiếu tá

 • F Mixolydian – A # chính

 • F # Mixolydian – B Chính

 • G Mixolydian – C chính

 • G # Mixolydian – C # Chính

 • Một Mixolydian – D Major

 • Một # Mixolydian – D # Major

 • B Mixolydian – E chính

Nếu bạn đã biết các thang đo chính, thang đo Mixolydian tương đối bắt đầu trên năm nốt.

Khóa tương đối – Mixolydian và Minor

Các ghi chú tương tự có thể được tìm thấy trong các thang nhỏ và Mixolydian khác nhau:

 • C Mixolydian – D nhỏ

 • C # Mixolydian – D # nhỏ

 • D Mixolydian – Tiểu thương

 • D # Mixolydian – F nhỏ

 • E Mixolydian – F # nhỏ

 • F Mixolydian – G nhỏ

 • F # Mixolydian – G # nhỏ

 • G Mixolydian – Một chút

 • G # Mixolydian – Một # nhỏ

 • Một Mixolydian – B nhỏ

 • Một # Mixolydian – C nhỏ

 • B Mixolydian – C # nhỏ

Nếu bạn đã biết thang đo Nhỏ tự nhiên, thang Mixolydian tương đối bắt đầu ở nốt thứ bảy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0903.416.000