cách chạy ngón piano - giọng thứ giai điệu (The Melodic Minor

Ngày đăng: 27-06-2020 11:33:13

Giọng thứ giai điệu Melodic khác với giọng thứ tự nhiên bởi các nốt thứ sáu và thứ bảy, được nâng lên một nửa cung. Giọng này cũng là một số loại đặc biệt vì đôi khi nó được chơi khác nhau chạy ngón tăng dần và giảm dần.

Âm nhạc cổ điển: Khi bạn chơi thang âm đi lên, bạn đang sử dụng Thang âm thứ Melodic, nhưng khi bạn xuống thang âm, bạn đang sử dụng Thang âm thứ tự nhiên . Đối với thang Melodic trong A, nó sẽ trông như thế này:
Đi lên: A, B, C, D, E, F #, G #, A
Đi xuống: A, G, F, E, D, C, B, A
Jazz: Các nốt thứ sáu và thứ bảy luôn được nâng lên, chính xác như những hình ảnh dưới đây minh họa.

Am

Một sơ đồ quy mô nhỏ du dương
Ghi chú (tăng dần): A, B, C, D, E, F #, G #, A
Ghi chú (giảm dần): A, B, C, D, E, F, G, A

A #m / Bbm

Một sơ đồ tỷ lệ nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): Bb, C, Db, Eb, F, G, A, Bb
Ghi chú (giảm dần): Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb

Bm

B sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): B, C #, D, E, F #, G #, A #, B
Ghi chú (giảm dần): B, C #, D, E, F #, G, A, B

Cm

Sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): C, D, Eb, F, G, A, B, C
Ghi chú (giảm dần): C, D, Eb, F, G, Ab, Bb, C

C # m/ Dbm

Sơ đồ tỷ lệ nhỏ melodic C #
Ghi chú (tăng dần): C #, D #, E, F #, G #, A #, C, C #
Ghi chú (giảm dần): C #, D #, E, F #, G #, A, B, C #

Dm

Sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): D, E, F, G, A, B, C #, D
Ghi chú (giảm dần): D, E, F, G, A, Bb, C, D

D #m / Ebm

Sơ đồ tỷ lệ nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): D #, F, F #, G #, A #, C, D, D #
Ghi chú (giảm dần): D #, F, F #, G #, A #, B, C #, D #

Em

Sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): E, F #, G, A, B, C #, D #, E
Ghi chú (giảm dần): E, F #, G, A, B, C, D, E

Fm

Sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): F, G, Ab, Bb, C, D, E, F
Ghi chú (giảm dần): F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb, F

F # m/ Gbm

Sơ đồ tỷ lệ nhỏ melodic F #
Ghi chú (tăng dần): F #, G #, A, B, C #, D #, F, F #
Ghi chú (giảm dần): F #, G #, A, B, C #, D, E, F #

Gm

Sơ đồ quy mô nhỏ melodic
Ghi chú (tăng dần): G, A, Bb, C, D, E, F #, G
Ghi chú (giảm dần): G, A, Bb, C, D, Eb, F, G

G #m / Abm

Sơ đồ tỷ lệ nhỏ melodic G #
Ghi chú (tăng dần): G #, A #, B, C #, D #, F, G, G #
Ghi chú (giảm dần): G #, A #, B, C #, D #, E, F #, G #

Tổng quan về Melodic Scales (ghi chú phụ theo tỷ lệ giảm dần trong ngoặc đơn)
A: A, B, C, D, E, F # (F), G # (G), A
A # / Bb: Bb, C, Db, Eb, F, G (Ab), A (Ab), Bb
B: B, C #, D, E, F #, G # (G), A # (A), B
C: C, D, Eb, F, G, A (Ab), B (Bb), C
C # / Db: C #, D #, E, F #, G #, A # (A), C (B), C #
D: D, E, F, G, A, B (Bb), C # (C), D
D # / Eb: D #, F, F #, G #, A #, C (B), D (C #), D #
E: E, F #, G, A, B, C # (C), D # (D), E
F: F, G, Ab, Bb, C, D (Db), E (Eb), F
F # / Gb: F #, G #, A, B, C #, D # (D), F (E), F #
G: G, A, Bb, C, D, E (Eb), F # (F), G
G # / Ab: G #, A #, B, C #, D #, F (E), G (F #), G #

Khoảng thời gian và các bước
Các khoảng: 1, 2, b3, 4, 5, 6, 7
Khoảng cách các cung: 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1
Công thức: Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ, Toàn bộ, Toàn bộ, Toàn bộ, Một nửa

 

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano , organ, gutar

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

Chức năng này không phù hợp với vị trí Banner trượt 2 bên, sẽ gây ra vỡ giao diện
zalo
0903416000