Thang âm mixolydian trong nhạc jazz

Ngày đăng: 15-09-2020 09:44:16

Thang âm Mixolydian

Thang âm Mixolydian (hoặc chế độ ) là một trong những thang đo phương thức . Chúng đều là nguồn gốc của âm nhạc Hy Lạp cổ đại và được sử dụng trong nhạc jazz, blues và funk hiện đại. Bạn có thể nhận ra kiểu hình trội trong các khoảng: 1 2 3 4 5 6 b7. So sánh hợp âm này với hợp âm thứ 7 chiếm ưu thế với các bước thang 1 3 5 b7 (thang âm này đôi khi được gọi là Thang âm thứ 7 chiếm ưu thế).

Thang âm Mixolydian rất dễ học như bạn có thể thấy bằng cách so sánh chúng với các âm giai trưởng . Sự khác biệt giữa C Major và C Mixolydian chỉ là một nốt nhạc, nốt thứ bảy. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng G Mixolydian liên quan đến thang âm C Âm giai trưởng; các nốt đều giống nhau, chỉ có phần gốc đã thay đổi chỗ. Theo cách tương tự, Mixolydian C liên quan đến F Major.

C

Biểu đồ tỷ lệ C Mixolydian
Ghi chú: C, D, E, F, G, A, Bb, C

C # / Db

Biểu đồ tỷ lệ C # Mixolydian
Ghi chú: C #, D #, E #, F #, G #, A #, B, C #

D

D Sơ đồ tỷ lệ Mixolydian
Ghi chú: D, E, F #, G, A, B, C, D

D # / Eb

Biểu đồ tỷ lệ D # Mixolydian
Ghi chú: Eb, F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb

E

Biểu đồ tỷ lệ E Mixolydian
Ghi chú: E, F #, G #, A, B, C #, D, E

F

Biểu đồ tỷ lệ F Mixolydian
Ghi chú: F, G, A, Bb, C, D, Eb, F

F # / Gb

Biểu đồ tỷ lệ F # Mixolydian
Ghi chú: F #, G #, A #, B, C #, D #, E, F #

G

Biểu đồ tỷ lệ G Mixolydian
Ghi chú: G, A, B, C, D, E, F, G

G # / Ab

Biểu đồ tỷ lệ G # Mixolydian
Ghi chú: Ab, Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab

A

Sơ đồ tỷ lệ Mixolydian
Ghi chú: A, B, C #, D, E, F #, G, A

A # / Bb

Sơ đồ tỷ lệ A # Mixolydian
Ghi chú: Bb, C, D, Eb, F, G, Ab, Bb

B

Biểu đồ tỷ lệ B Mixolydian
Ghi chú: B, C #, D #, E, F #, G #, A, B

Tổng quan về scale Mixolydian
C: C, D, E, F, G, A, Bb, C
C # / Db: C #, D #, E #, F #, G #, A #, B, C # / Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, Cb, Db
D: D, E, F #, G, A, B, C, D
D # / Eb: D #, E #, F ##, G #, A #, B #, C #, D # / Eb, F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb
E: E, F #, G #, A, B, C #, D, E
F: F, G, A, Bb, C, D, Eb, F
F # / Gb: F #, G #, A #, B, C #, D #, E, F # / Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, Fb, Gb
G: G, A, B, C, D, E, F, G
G # / Ab: G #, A #, B #, C #, D #, E #, F #, G # / Ab, Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab
A: A, B, C #, D, E, F #, G, A
A # / Bb: A #, B #, C ##, D #, E #, F ##, G #, A # / Bb, C, D, Eb, F, G, Ab, Bb
B: B, C #, D #, E, F #, G #, A, B

Khoảng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7
Bán nốt: 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2
Công thức: Toàn bộ, Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ, Toàn bộ, Một nửa, Toàn bộ

Các phím tương đối - Mixolydian và Major

Các nốt tương tự có thể được tìm thấy trong các âm giai trưởng và Mixolydian khác nhau:

 • C Mixolydian - F Major
 • C # Mixolydian - F # Major
 • D Mixolydian - G Major
 • D # Mixolydian - G # Major
 • E Mixolydian - A Major
 • F Mixolydian - A # Major
 • F # Mixolydian - B Major
 • G Mixolydian - C Major
 • G # Mixolydian - C # Major
 • A Mixolydian - D Major
 • A # Mixolydian - D # Major
 • B Mixolydian - E Major

Nếu bạn đã biết âm giai trưởng, thì âm giai Mixolydian tương đối bắt đầu ở nốt năm.

Các phím tương đối - Mixolydian và Minor

Các nốt tương tự có thể được tìm thấy trong các thang âm Minor và Mixolydian khác nhau:

 • C Mixolydian - D Minor
 • C # Mixolydian - D # Minor
 • D Mixolydian - E Nhỏ
 • D # Mixolydian - F Minor
 • E Mixolydian - F # Minor
 • F Mixolydian - G Minor
 • F # Mixolydian - G # Minor
 • G Mixolydian - A Minor
 • G # Mixolydian - A # Minor
 • A Mixolydian - B Minor
 • A # Mixolydian - C Minor
 • B Mixolydian - C # Minor

Nếu bạn đã biết âm giai thứ tự nhiên, thì âm giai Mixolydian tương đối bắt đầu từ nốt thứ bảy.

Di sản cổ đại

Thang âm Mixolydian xuất hiện ở Hy Lạp cổ đại cùng với các thang âm khác như Aeolian và Locrian. Thang âm Mixolydian được cho là do nữ nhà thơ Hy Lạp cổ Sappho phát hiện ra và giai điệu dựa trên âm giai được coi là phù hợp với phụ nữ và những người có tính khí mềm yếu.

Xem thêm cách hòa âm các thang âm Mixolydian thành các hợp âm .

Quy mô Mixolydian đã thay đổi

Thang âm có liên quan là Thang âm Mixolydian được thay đổi với một nốt được thêm vào và một nốt thứ sáu được nâng lên. Nó có các quãng 1, 2, 3, 4, 5, 5 #, 6, 7 và các bán nốt có thể được viết thành 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1. Một ví dụ là C. Thay đổi Mixolydian: C, D, E, F, G, G #, A, B, C.

Xem thêm Quy mô Mixo-blues và Quy mô Mixolydian Bebop (Bebop thống trị) .

12 buổi biết đệm tất cả các bài trong thiên hạ trên piano , organ, gutar

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

Chức năng này không phù hợp với vị trí Banner trượt 2 bên, sẽ gây ra vỡ giao diện
zalo
0903416000